New Here? Claim Your 30% Discount on Your First Blockchain Node Access!

banner image

Last updated on January 1, 1970

4 min read

Method /transactions/{transaction_hash} Stellar (XLM)
connect with REST protocol

/transactions/{transaction_hash}

info-circle-fill

Method not allowed

info-circle-fill

The single transaction endpoint provides information on a specifictransaction.

Parameters

transaction_hash - path

string, required

Transactions are commands that modify the ledger state and consist of one or more operations.

Request

curl --location --request GET 'https://xlm.getblock.io/mainnet//transactions/339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601' 
--header 'x-api-key: YOUR-API-KEY' 
--header 'Content-Type: application/json'

Response

{
  "_links": {
    "account": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/accounts/GDY7XUWBA3N7SNGSQSNVQ5DUCIIB5PNNGV3OKE472CU4VW6ZTYN2UK66"
    },
    "effects": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
    },
    "ledger": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/ledgers/45678720"
    },
    "operations": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
    },
    "precedes": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions?order=asc&cursor=196188608523145216"
    },
    "self": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601"
    },
    "succeeds": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions?order=desc&cursor=196188608523145216"
    },
    "transaction": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601"
    }
  },
  "created_at": "2023-04-04T10:14:50Z",
  "envelope_xdr": "AAAAAgAAAADx+9LBBtv5NNKEm1h0dBIQHr2tNXblE5/Qqcrb2Z4bqgAD0JUCbpu7AADYOAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABkK/i3AAAAAAAAAAEAAAABAAAAAETBzvdU5vmigYboQdYo6q6s50kcfy1YK9CQimEde+ncAAAAAwAAAAFPTkVIAAAAAGOKM5UEd5rHtExI4l+tgmNB/EkfSK+a1S4RwoR8S/KeAAAAAAAAAAGTcLxnBTvpiR3vfJAAAAAASFtiJAAAAAAAAAACHXvp3AAAAEC3Nj3qhxBX1k6FOx1aztDygvWjpYUnVQ3eyzgmxEN/DoJOpTYPQS4kRu9gCHdh/P0uJcOZkijBAjYvEHTIyMYD2Z4bqgAAAEDKhEOG9MwC8PtTz7J5+TRMLInp2rbrBhVCNy0rHzc1C5RjFGuN+g8MdpWg8Nb4IYE4PxZlQjPFixwykQsJ/tMD",
  "fee_account": "GDY7XUWBA3N7SNGSQSNVQ5DUCIIB5PNNGV3OKE472CU4VW6ZTYN2UK66",
  "fee_charged": "10000",
  "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMCuP8VAAAAAAAAAADx+9LBBtv5NNKEm1h0dBIQHr2tNXblE5/Qqcrb2Z4bqgAAAAABxMitAm6buwAA2DcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAK4/xUAAAAAZCvwhQAAAAAAAAABArkAgAAAAAAAAAAA8fvSwQbb+TTShJtYdHQSEB69rTV25ROf0KnK29meG6oAAAAAAcShnQJum7sAANg3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACuP8VAAAAAGQr8IUAAAAA",
  "hash": "339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601",
  "id": "339a5de63a8a0b0224b30e9e17243ae52785b24402db003090c73a862eafc601",
  "ledger": 45678720,
  "max_fee": "250005",
  "memo_type": "none",
  "operation_count": 1,
  "paging_token": "196188608523145216",
  "preconditions": {
    "timebounds": {
      "max_time": "1680603319",
      "min_time": "0"
    }
  },
  "result_meta_xdr": "AAAAAgAAAAIAAAADArkAgAAAAAAAAAAA8fvSwQbb+TTShJtYdHQSEB69rTV25ROf0KnK29meG6oAAAAAAcShnQJum7sAANg3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACuP8VAAAAAGQr8IUAAAAAAAAAAQK5AIAAAAAAAAAAAPH70sEG2/k00oSbWHR0EhAeva01duUTn9CpytvZnhuqAAAAAAHEoZ0Cbpu7AADYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArkAgAAAAABkK/iaAAAAAAAAAAEAAAAGAAAAAwK5AGoAAAACAAAAAETBzvdU5vmigYboQdYo6q6s50kcfy1YK9CQimEde+ncAAAAAEhbYiQAAAABT05FSAAAAABjijOVBHeax7RMSOJfrYJjQfxJH0ivmtUuEcKEfEvyngAAAAAAAAABk3C8Zg2bO1lN0flmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQK5AIAAAAACAAAAAETBzvdU5vmigYboQdYo6q6s50kcfy1YK9CQimEde+ncAAAAAEhbYiQAAAABT05FSAAAAABjijOVBHeax7RMSOJfrYJjQfxJH0ivmtUuEcKEfEvyngAAAAAAAAABk3C8ZQU76Ykd73yQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwK5AHgAAAAAAAAAAETBzvdU5vmigYboQdYo6q6s50kcfy1YK9CQimEde+ncAAAAGPC3wYYCOMICAAAR6AAAAksAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAABbb1CuEAAAABM0lcRzAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArjxrAAAAABkK6OxAAAAAAAAAAECuQCAAAAAAAAAAABEwc73VOb5ooGG6EHWKOqurOdJHH8tWCvQkIphHXvp3AAAABjwt8GGAjjCAgAAEegAAAJLAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAW29QrYYAAAATNJXEcwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAK48awAAAAAZCujsQAAAAAAAAADArkAagAAAAEAAAAARMHO91Tm+aKBhuhB1ijqrqznSRx/LVgr0JCKYR176dwAAAABT05FSAAAAABjijOVBHeax7RMSOJfrYJjQfxJH0ivmtUuEcKEfEvyngAAAAGTcLxnf/////////8AAAABAAAAAQAapUlSkQtBAAAAAZNwvGYAAAAAAAAAAAAAAAECuQCAAAAAAQAAAABEwc73VOb5ooGG6EHWKOqurOdJHH8tWCvQkIphHXvp3AAAAAFPTkVIAAAAAGOKM5UEd5rHtExI4l+tgmNB/EkfSK+a1S4RwoR8S/KeAAAAAZNwvGd//////////wAAAAEAAAABABqlSVKRC0EAAAABk3C8ZQAAAAAAAAAAAAAAAA==",
  "result_xdr": "AAAAAAAAJxAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAETBzvdU5vmigYboQdYo6q6s50kcfy1YK9CQimEde+ncAAAAAEhbYiQAAAABT05FSAAAAABjijOVBHeax7RMSOJfrYJjQfxJH0ivmtUuEcKEfEvyngAAAAAAAAABk3C8ZQU76Ykd73yQAAAAAAAAAAAAAAAA",
  "signatures": [
    "tzY96ocQV9ZOhTsdWs7Q8oL1o6WFJ1UN3ss4JsRDfw6CTqU2D0EuJEbvYAh3Yfz9LiXDmZIowQI2LxB0yMjGAw==",
    "yoRDhvTMAvD7U8+yefk0TCyJ6dq26wYVQjctKx83NQuUYxRrjfoPDHaVoPDW+CGBOD8WZUIzxYscMpELCf7TAw=="
  ],
  "source_account": "GDY7XUWBA3N7SNGSQSNVQ5DUCIIB5PNNGV3OKE472CU4VW6ZTYN2UK66",
  "source_account_sequence": "175248662975273016",
  "successful": true,
  "valid_after": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "valid_before": "2023-04-04T10:15:19Z"
}
banner icon

Start Building with GetBlock RPCs for Free