New Here? Claim Your 30% Discount on Your First Blockchain Node Access!

banner image

Last updated on January 1, 1970

10 min read

Method /accounts/{account_id}/transactions Stellar (XLM)
connect with REST protocol

/accounts/{account_id}/transactions

info-circle-fill

Method not allowed

info-circle-fill

This endpoint represents successful transactions for a given account andcan be used in streaming mode. Streaming mode allows you to listen fornew transactions for this account as they are added to the Stellarledger. If called in streaming mode, Horizon will start at the earliestknown transaction unless a cursor is set, in which case it will startfrom that cursor. By setting the cursor value to now, you can streamtransactions created since your request time.

Parameters

account_id - path

string, required

This account's public key encoded in a base32 string representation.

cursor - query

integer, optional

A number that points to a specific location in a collection of responses and is pulled from the paging_token value of a record.

order - query

Possible values: [asc, desc], optional

A designation of the order in which records should appear. Options include asc (ascending) or desc (descending). If this argument isn’t set, it defaults to asc.

limit - query

integer, optional

The maximum number of records returned. The limit can range from 1 to 200 - an upper limit that is hardcoded in Horizon for performance reasons. If this argument isn’t designated, it defaults to 10.

include_failed - query

boolean, optional

Set to true to include failed operations in results. Options include true and false.

Request

curl --location --request GET 'https://xlm.getblock.io/mainnet/accounts/GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ/transactions?limit=5' 
--header 'x-api-key: YOUR-API-KEY' 
--header 'Content-Type: application/json'

Response

{
  "_embedded": {
    "records": [
      {
        "_links": {
          "account": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/accounts/GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ"
          },
          "effects": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747/effects{?cursor,limit,order}",
            "templated": true
          },
          "ledger": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/ledgers/45678723"
          },
          "operations": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747/operations{?cursor,limit,order}",
            "templated": true
          },
          "precedes": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions?order=asc&cursor=196188621408321536"
          },
          "self": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747"
          },
          "succeeds": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions?order=desc&cursor=196188621408321536"
          },
          "transaction": {
            "href": "https://xlm.getblock.io/transactions/754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747"
          }
        },
        "created_at": "2023-04-04T10:15:07Z",
        "envelope_xdr": "AAAAAgAAAACQrJoUoYGFW7WOt8Kdq4tNBAxtE1+JopP5DWVhQwA8ZQAAJxACkqDsAAP7XgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABkK/jCAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAwAAAAFVU0RWAAAAAMPsuTzzByJGsz6D9/hcWQFqboNOVvoUkYuIOv/8pwEEAAAAAUdCUFYAAAAAw+y5PPMHIkazPoP3+FxZAWpug05W+hSRi4g6//ynAQQAAAAAAAAAAAB6RBUAmJaAAAAAAEleIZ8AAAAAAAAAAUMAPGUAAABARZYDwGRef3QJm64KPLd0YRPosSAlVFHOdrt14E2cDJ2VuXPYLs3SIvgsSfkADUf8NdhV4fh+qwcsYlK7d1djDQ==",
        "fee_account": "GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ",
        "fee_charged": "100",
        "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMCuQCAAAAAAAAAAACQrJoUoYGFW7WOt8Kdq4tNBAxtE1+JopP5DWVhQwA8ZQAAAABrKWlEApKg7AAD+10AAAAOAAAAAQAAAADEccZDcGLJUGqJNC5TihraQE0vQc8dOiVfQyH3xuDhdQAAAAAAAAAJbG9ic3RyLmNvAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAK5AH0AAAAAZCv4igAAAAAAAAABArkAgwAAAAAAAAAAkKyaFKGBhVu1jrfCnauLTQQMbRNfiaKT+Q1lYUMAPGUAAAAAaylo4AKSoOwAA/tdAAAADgAAAAEAAAAAxHHGQ3BiyVBqiTQuU4oa2kBNL0HPHTolX0Mh98bg4XUAAAAAAAAACWxvYnN0ci5jbwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACuQB9AAAAAGQr+IoAAAAA",
        "hash": "754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747",
        "id": "754b492c09963177def246f02e66452b6c9bf2532cb1b00cd5691d34ae408747",
        "ledger": 45678723,
        "max_fee": "10000",
        "memo_type": "none",
        "operation_count": 1,
        "paging_token": "196188621408321536",
        "preconditions": {
          "timebounds": {
            "max_time": "1680603330",
            "min_time": "0"
          }
        },
        "result_meta_xdr": "AAAAAgAAAAIAAAADArkAgwAAAAAAAAAAkKyaFKGBhVu1jrfCnauLTQQMbRNfiaKT+Q1lYUMAPGUAAAAAaylo4AKSoOwAA/tdAAAADgAAAAEAAAAAxHHGQ3BiyVBqiTQuU4oa2kBNL0HPHTolX0Mh98bg4XUAAAAAAAAACWxvYnN0ci5jbwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACuQB9AAAAAGQr+IoAAAAAAAAAAQK5AIMAAAAAAAAAAJCsmhShgYVbtY63wp2ri00EDG0TX4mik/kNZWFDADxlAAAAAGspaOACkqDsAAP7XgAAAA4AAAABAAAAAMRxxkNwYslQaok0LlOKGtpATS9Bzx06JV9DIffG4OF1AAAAAAAAAAlsb2JzdHIuY28AAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArkAgwAAAABkK/irAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAAwK5AG4AAAACAAAAAJCsmhShgYVbtY63wp2ri00EDG0TX4mik/kNZWFDADxlAAAAAEleIZ8AAAABVVNEVgAAAADD7Lk88wciRrM+g/f4XFkBam6DTlb6FJGLiDr//KcBBAAAAAFHQlBWAAAAAMPsuTzzByJGsz6D9/hcWQFqboNOVvoUkYuIOv/8pwEEAAAACXGQfAAAAAB9AAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAJCsmhShgYVbtY63wp2ri00EDG0TX4mik/kNZWFDADxlAAAAAEleIZ8AAAADArkAgwAAAAEAAAAAkKyaFKGBhVu1jrfCnauLTQQMbRNfiaKT+Q1lYUMAPGUAAAABR0JQVgAAAADD7Lk88wciRrM+g/f4XFkBam6DTlb6FJGLiDr//KcBBAAAAIMfj5jif/////////8AAAABAAAAAQAAACUeM2+kAAAAITJuJQAAAAAAAAAAAAAAAAECuQCDAAAAAQAAAACQrJoUoYGFW7WOt8Kdq4tNBAxtE1+JopP5DWVhQwA8ZQAAAAFHQlBWAAAAAMPsuTzzByJGsz6D9/hcWQFqboNOVvoUkYuIOv/8pwEEAAAAgx+PmOJ//////////wAAAAEAAAABAAAAHY0MyqQAAAAhMm4lAAAAAAAAAAAAAAAAAwK5AIMAAAAAAAAAAJCsmhShgYVbtY63wp2ri00EDG0TX4mik/kNZWFDADxlAAAAAGspaOACkqDsAAP7XgAAAA4AAAABAAAAAMRxxkNwYslQaok0LlOKGtpATS9Bzx06JV9DIffG4OF1AAAAAAAAAAlsb2JzdHIuY28AAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArkAgwAAAABkK/irAAAAAAAAAAECuQCDAAAAAAAAAACQrJoUoYGFW7WOt8Kdq4tNBAxtE1+JopP5DWVhQwA8ZQAAAABrKWjgApKg7AAD+14AAAANAAAAAQAAAADEccZDcGLJUGqJNC5TihraQE0vQc8dOiVfQyH3xuDhdQAAAAAAAAAJbG9ic3RyLmNvAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAK5AIMAAAAAZCv4qwAAAAAAAAADArkAgwAAAAEAAAAAkKyaFKGBhVu1jrfCnauLTQQMbRNfiaKT+Q1lYUMAPGUAAAABVVNEVgAAAADD7Lk88wciRrM+g/f4XFkBam6DTlb6FJGLiDr//KcBBAAAAJSeDR9Pf/////////8AAAABAAAAAQAAACmHNCKAAAAALls7ATsAAAAAAAAAAAAAAAECuQCDAAAAAQAAAACQrJoUoYGFW7WOt8Kdq4tNBAxtE1+JopP5DWVhQwA8ZQAAAAFVU0RWAAAAAMPsuTzzByJGsz6D9/hcWQFqboNOVvoUkYuIOv/8pwEEAAAAlJ4NH09//////////wAAAAEAAAABAAAAKYc0IoAAAAAk6aqFOwAAAAAAAAAAAAAAAA==",
        "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAA==",
        "signatures": [
          "RZYDwGRef3QJm64KPLd0YRPosSAlVFHOdrt14E2cDJ2VuXPYLs3SIvgsSfkADUf8NdhV4fh+qwcsYlK7d1djDQ=="
        ],
        "source_account": "GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ",
        "source_account_sequence": "185387470148598622",
        "successful": true,
        "valid_after": "1970-01-01T00:00:00Z",
        "valid_before": "2023-04-04T10:15:30Z"
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "next": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/accounts/GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ/transactions?cursor=196188754552455168&limit=5&order=asc"
    },
    "prev": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/accounts/GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ/transactions?cursor=196188621408321536&limit=5&order=desc"
    },
    "self": {
      "href": "https://xlm.getblock.io/accounts/GCIKZGQUUGAYKW5VR234FHNLRNGQIDDNCNPYTIUT7EGWKYKDAA6GKHCZ/transactions?cursor=&limit=5&order=asc"
    }
  }
}
banner icon

Start Building with GetBlock RPCs for Free